top of page
Gökdelenler ve Gökyüzü
YASAL BİLGİLENDİRME
AÇIK RIZA METNİ
Açık Rıza Metni

Açık rıza; belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade etmekte olup bu açık rıza metni; aşağıda belirtilen belirli konulara ilişkin bilgilendirme içermektedir ve bu metne onay verip vermemek konusunda özgür olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci ve 6’ncı maddeleri kapsamında, kanundan kaynaklanan hukuki sebeplere dayanarak ve açık rızanızı almaksızın hangi kişisel verilerinizi işlediğimizi, “Aydınlatma Metni”nde okumuştunuz. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nezdinde veri sorumlusu sıfatını haiz olarak; hastamız olmanız nedeniyle Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı kapsamında istisnaya giren (6698/ Md. 5-6) haller haricinde, kişisel verilerinizin işlenmesi kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz.

Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, tanıtım amaçlı SMS gönderilmesi ve telefonla aranması amaçlarıyla şirket bilgilerimizin, iletişim bilgilerimizin ve kimlik bilgilerimizin işlenmesine, muhafaza edilmesine, gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine aktarılmasına, Kişisel verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin tarafınızca muhafaza edilmesine, Özgür irademle rıza göstermeyi kabul ediyorum.

bottom of page